ORDFÖLJD

 

Påstående eller fråga?

Det finns två olika meningar.

 

     PÅSTÅENDE
   Hassan äter.
   Han äter frukost.
   Klockan är halv åtta.
  FRÅGA
Äter Hassan?   – Ja/nej
Äter han frukost?   
Är klockan halv åtta?   
Vad är klockan?    – Halv åtta
 

 

  Skriv punkt eller frågetecken!   .  / ?

1. Maria sover

2. Sover Maria

3. Julia cyklar till skolan

4. Läser Eva tidningen

5. Vad gör Eva

6. Hon läser tidningen

7. Kommer du imorgon

8. Jag kommer

9. Jag kommer inte

10. Sara lyssnar på musik

11. Lyssnar Sara på musik

12. Mikael pratar i telefon

13. Pratar Mikael i telefon

14. Det regnar

15. Regnar det