Ordföljd 6:

   

Rak och omvänd ordföljd

 
 

Rak ordföljd

 
 

Subjektet är först.

 

 
 

Exempel:

   
 

 

 

 
   
 kommer

 på lördag                Hassan kommer på lördag.
 Hassan

 
 

 

 
 

Omvänd ordföljd

Subjektet är inte först.

 

 
 

 

Adverbialet, eller objektet kommer först.

 

 
       
   kommer   
 Hassan                  
I morgon kommer Hassan.
 i morgon

 

 
   

   OBS!

   Verbet är alltid på
   andra plats.

 

   
     

Övningar i omvänd ordföljd