Ordkunskap: Välj en bokstav.

  
 
 

1. Eva har inte råd att äta ute.
A. vill inte
B. har inte pengar
C. får inte
Svar:
 

2. Hassan funderar mycket.
A. tycker om
B. tänker
C. vet
Svar:
 

3. Eva har inte lust att diska.
A. vill inte
B. har inte råd
C. behöver inte
Svar:
 

4. Olle har blivit av med sin plånbok.
A. Plånboken finns hemma
B. Han har glömt den
C. Den är borta
Svar:
 

5. Du måste komma genast.
A. i lugn och ro
B. med det samma
C. samtidigt
Svar:
 

6. Eva hör ett underligt ljud från källaren.
A. fantastiskt
B. roligt
C. konstigt
Svar:
 

7. Bilen är begagnad.
A. någon har använt den förut
B. trasig
C. ny
Svar:
 

8. Eva är van att sitta i bilkö.
A. brukar
B. vill inte
C. är rädd
Svar:
 

9. Resan tar ca 15 timmar.
A. precis
B. omkring
C. inte
Svar:
 

10. Hoppas alla svar är rätta.
A. snygga
B. korrekta
C. samtidiga
Svar: