Arbete med 8-sidor

Ord och läsförståelse

 

 

 

 

 

Ordkunskap

1. Välj en text ur 8 sidor.

2. Skriv upp nya ord.

3. Gör egna meningar med orden, använd  
    lexikon.

8 sidor.

 

 

       

Läs och förstå

1. Välj en text ur 8 sidor.

2. Skriv fem frågor till texten.

3. Visa din kompis eller läraren.