Trafik - Läsförståelse

 
 

 
  Läs texten och svara på frågorna
Jämfört med många andra länder är trafiksäkerheten hög i Sverige. Ändå är skadade och dödade människor i trafiken ett av våra största hälsoproblem. Varje år dör 500-600 personer och cirka 3.000 får svåra skador. Människor lider mycket på grund av trafikolyckor, både de som var med om olyckan och deras familjer och släkt.

Sveriges riksdag har bestämt att vi inte längre ska acceptera att människor dör eller skadas allvarligt i trafikolyckor. Nollvisionen heter det. Allt som kan göras för att undvika allvarliga trafikolyckor ska göras. Nollvisionen betyder att det är människors liv och hälsa som ska styra hur gator, vägar, bilar och trafikregler utformas.

Därför måste vi alla som trafikanter; bilister, cyklister eller gående ta vår del av ansvaret för en säker trafik. Även de som bygger vägar och bilar ska ta sin del, tillsammans med polisen etc. Det är viktigt att veta vilka de största riskerna är och hur man ska undvika dessa.