Betyg? – Hör och läsförståelse

 
 
  Läs texten samtidigt som du lyssnar. Gör sedan övningen. 
  OBS - BETYGSSKALAN ÄR FÖRÅLDRAD. (2014)
  Idag används betygsskalan F–A, där E räknas som godkänt.