Skolämnen

 
 
  Läs förklaringarna. Fortsätt sedan att läsa och lyssna på de olika citat som kommer efter.
 
 Idrott man använder kroppen när man idrottar eller sportar- man springer eller simmar till exempel.
 Bild här använder man form och färg, målar och ritar.
 SO samhällsorienterade ämnen; geografi, historia, samhällskunskap, religion. Här lär vi oss om världen då och nu och vårt samhälle.
 NO naturorienterade ämnen; kemi, fysik, biologi. Vi lär oss om den vetenskapliga synen på saker och ting och hur naturen och vår kropp fungerar.
 Matematik kallas ofta för Matte och här lär man sig räkna.
 Slöjd det finns två varianter, i den ena lär man sig till exempel att sy och i den andra gör man till exempel saker i trä.
 Språk man kan lära sig främmande språk i den svenska skolan. Alla läser engelska, men man kan också lära sig franska, tyska mm.

  Lyssna på citaten. Para ihop rätt citat med rätt ämne genom att skriva ämnet på raden framför
  varje citat. De understrukna orden kan du klicka på och få upp en förklaring.