Placera styckena i rätt ordning 1

 
 
   Här följer en text om tid. De olika styckena (delar av en text) ligger i fel ordning.
  Flytta om dem så att de bildar en berättelse som hänger ihop.
  Längst ner finns en tom ruta som du kan använda medan du flyttar om styckena.