På fest - Läs och hörförståelse

 
 
  Anna och Sara ska gå på fest – Läs- och hörförståelse
 Läs texten! Läs och lyssna på dialogen i textrutan. Besvara sedan frågorna