Fritid - Läs och hörförståelse

 
 
  Anna på café – Läs- och hörförståelse
  Läs texten samtidigt som du lyssnar. Besvara sedan frågorna.