Fritid: Hur ofta - hur länge? 2

 
 
   Läs igenom de olika sätten att uttrycka tid. Besvara sedan frågorna.
  Använd de tidsuttryck du nyss har läst. Klicka sedan på HJÄLP-knappen, om du vill
  ha förslag till tänkbara svar.   Observera: det finns flera möjliga svar!

  Exempel:
  HUR OFTA?
  HUR LÄNGE?


  En gång (två gånger):

  i en vecka (två veckor)
  i sekunden
  i en månad (tre månader)
  i minuten
  i ett år (fyra år)
  i timmen
  i en timme
  i veckan
  i tre timmar
  i månaden
  i fyra månader
  i kvartalet

  Tre gånger:
  om dagen
  om året

  Varje dag/vecka/månad/år

  Aldrig - sällan - ibland - ofta - alltid