Fritid: Hur ofta - hur länge?

 
 
  Läs exemplen nedan. Besvara frågorna. Välj det svar som verkar mest troligt.

  Exempel:
  1. - Hur ofta äter du fisk? - En gång i veckan.
  2. - Hur ofta duschar du? - Varje dag.
  3. - Hur länge har du påsklov? - I två veckor.
  4. - Hur ofta sportar du? - Aldrig.
.