Ordningstal

 
 
  Skriv ordningstal i luckan
  Exempel: (7) Söndagen är den sjunde dagen i veckan.