Frågor om sjukvården

 
 
  Besvara frågorna.
  På landstinget i Uppsala läns hemsida finns fakta översatt till många språk:
  http://www.lul.se  
  Där kan du hitta svar på några av frågorna.