Ordningstal - Skriv rätt ordningstal!

  Skriv rätt ordningstal.
  Titta på talet inom parentes (6) framför meningen.