Vokaler

Övning Modul
Vokaler – långa och korta 1
1
Vokaler – långa och korta 2
1
Lång eller kort vokal?
1
Mer vokaler
1