Tala (studiearbeten)

Övning Modul
Förbered muntligt anförande
7
Förbered muntlig uppgift
2
Förbered muntlig uppgift
3
Förbered muntlig uppgift
4
Förbered muntlig uppgift
5
Förbered muntlig uppgift
6
Förbered muntlig uppgift
7
Ringa till läraren
1