Hämta information (studiearbeten)

Övning Modul
Använd telefonen
5
Använd telefonkatalogen
6
Besök
3
Besök
4
Kolla priser
2
Sök på nätet
5
Sök på nätet
6
Sök på nätet
7