Startsida
 
 
 
Övning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7 Ívning 8 Ívning 9 Ívning 10 Ívning 11 Ívning 12 Ívning 13 Ívning 14 Ívning 15 Ívning 16 Ívning 17 Ívning 18
 
 
 

 

Ansiktet 1

Klicka på orden så får du se var de olika kroppsdelarna sitter och höra hur de uttalas.