Startsida
 
 
 
Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7              
 
 
 

 

Var befinner du dig själv?

WHO – Världshälsoorganisationen som är FN:s organ för hälsofrågor har sagt så här:

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande,
och inte enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet.”

Det betyder att hälsa inte bara handlar om att vara frisk utan också om att må bra.
Man kan ha en sjukdom och uppleva att man har hälsa och man kan vara frisk och
uppleva ohälsa. Olika människor upplever hälsa på olika sätt. För att visa på detta
kan man titta på det så kallade hälsokorset .
 
Var befinner du dig själv i hälsokorset?

 

 


Bild på hälsokorset