Safir Omvårdnad - logotyp

I samarbete med Kommunal Vuxenutbildning i Härnösand har Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) utvecklat detta lärmaterial.