Vilket yrke har de?

Fyll i alla rutor och kicka på "Rätta"
   
 

 

1. 2.   3.
   
 

 

4. 5.   6.