Verb

 

Regelbundna verb

Grupp 1

tillbaka

 

imperativ infinitiv presens preteritum perfekt
laga att laga lagar lagade har lagat
titta att titta tittar tittade har tittat
tala att tala talar talade har talat
öppna att öppna öppnar öppnade har öppnat
arbeta att arbeta arbetar arbetade har arbetat
spela att spela spelar spelade har spelat
studera att studera studerar studerade har studerat
tvätta att tvätta tvättar tvättade har tvättat
lyssna att lyssna lyssnar lyssnade har lyssnat
träffa att träffa träffar träffade har träffat
packa att packa packar packade har packat
bada att bada badar badade har badat
betala att betala betalar betalade har betalat
stanna att stanna stannar stannade har stannat
regna att regna regnar regnade har regnat
låna att låna lånar lånade har lånat
skicka att skicka skickar skickade har skickat
hämta att hämta hämtar hämtade har hämtat
vänta att vänta väntar väntade har väntat
hitta att hitta hittar hittade har hittat
jobba att jobba jobbar jobbade har jobbat
vänta att vänta väntar väntade har väntat
handla att handla handlar handlade har handlat
kasta att kasta kastar kastade har kastat
hoppa att hoppa hoppar hoppade har hoppat
rita att rita ritar ritade har ritat
fixa att fixa fixar fixade har fixat
spela att spela spelar spelade har spelat
lämna att lämna lämnar lämnade har lämnat
träna att träna tränar tränade har tränat