Ordföljd 5 - Skriv orden i rätt ordning

 
  Exempel    
 

 

  1. ska tennis
spela Olle
på lördag

 
.

 

 

 

 

 
  2. kan på tisdag
 Ronaldo komma inte
.

 

 

 

 

 
  3. med doktorn i
 morgon måste
 Maria prata
.

 

 

 

 

 
  4. köpa
Mikael och Erika
 ett hus vill
i Tumba
.

 

 

 

 

 
  5. inte på kvällen
Marlon kaffe
dricka brukar
.