Ordföljd 3 - Skriv orden i rätt ordning

 
  Exempel:    
 

 

 

 
  1. tröja i
 Skärholmen
 Carmen köper
.

 

 

 

  2. bor
i Kiruna
Ronny
.

 

 

 

  3. skolan
klockan barnen
åtta börjar
.

 

 

 

  4. buss Björn
 åker till
jobbet
.

 

 

 

  5. tittar på
 kvällen
 familjen
på en film
.