Ordföljd 2 - Skriv orden i rätt ordning

  Exempel  
 

 

  1. åker
buss
inte Eva

 

.

 

 

 

  2. i skolan mamma
inte går

 

.

 

 

 

 
  3. inte körkort
 Jonas har

 

.

 

 

 

 
  4. lyssnar inte
 på musik Barak

 

.
 

 

 

  5. har inte
 Sverige
 en president
.