Adverb

Hon sjunger vackert.

 

Adverben är svåra att definiera, men ofta kan man få fram adverbet genom att fråga "hur", eller "hur ofta". I regel är adverb bestämning till verb – det beskriver hur verbet är.

 

tillbaka

 

Hur mår barnen i dag? - De mår fint.

 

   

Man kan också säga att det är ett adverb om det inte tillhör någon annan ordklass.

Det finns lite olika typer av adverb.

Vanliga adverb är sådana som: inte, alltid, aldrig, ofta, ibland, sällan...

 

 

Hassan jobbar inte idag.

Pappan är alltid arg.

 

Adverb och adjektiv

Adjektivet beskriver hur substantivet är.

Adverbet däremot beskriver hur ett verb, adjektiv eller annat adverb är. Dessa adverb slutar ofta
på -t.

fint, vackert, väldigt...

 

tillbaka

 
Jämför:

Hunden är fin. (adjektiv)

Hunden går fint. (adverb)

Adverbet beskriver hur hunden går, inte hur hunden är.

Jämför:

Kalle har en bra lön. och Han får bra betalt.

 

  Många adverb förstärker adjektivet eller verbet.
 

Hunden har väldigt fina ögon.

Hon är väldigt lycklig.

Lägenheten är otroligt fin.

Tygerna är fantastiskt vackra.

 

Pronominella adverb

Många adverb påminner om pronomen eftersom de står i stället för ett annat ord.

Många ord definierar en plats.

 

Han kommer hit.

hit, dit, här, där, nu, då, inne, ute, uppe, nere, hemma, borta

 

  Många pronominella adverb anger en tid.
 

länge, strax, snart, genast, sedan,
redan, förr, ännu..

 

  Adverb med frågefunktion
 

Var, vart, när, hur, varifrån, varför...

 

Övning

 

upp