Hassan är bilmekaniker!

Försök fyll i rätt ord i luckan.   (Ur Vägen till Sverige A)
 

 

Hassan bor Lervik.

Han är gift. Hans heter Sara.

De en pojke. Han heter Ali.

Han är fem .

 

Hassan kommer från Iran.

Han persiska.
Han studerar svenska två kvällar veckan.

Hans lärare Åke.

 

Hassan är bilmekaniker. Han jobbar på en bilverkstad.
 

Han trivs med sitt ,

men han längtar tillbaka Iran.
 

En dag vill flytta tillbaka

till Iran starta en bilverkstad där.

 

 

 

 

   Facit-svar