ORDNINGSTAL

Para i hop siffror och ordningstal.
Dra ordningstalet till siffran.