Skriv ett verb som passar.

 
  1. Mikael    på TV.
 

2. Eva    till skolan.
 

3. Kvinnan    bil till jobbet.
 

4. Hon    på ett kontor.
 

5. Mikael sitter i soffan och    en bok.
 

6. Ali studerar. Han    en text.
 

7. Mikael står vid spisen i köket och    mat.
 

8. Eva    en smörgås. Den är god.

 

9. Mikael har en bror. Han    Stefan.
 

10. Stefan    i Örebro.

 

 

 

Olika verb

 

pratar

är

går

tittar

åker

jobbar

äter

tittar

läser

lagar

kommer

heter

bor

dricker

kör

sover

skriver

ser