Hörförståelse
Lyssna och svara på frågorna. Tiden är 30 minuter.
 

 

fråga 1

Anita jobbar på_____.

A Lindex
B Systembolaget
C ett apotek
D en restaurang

fråga 2

Hur dags äter Anita lunch?

A
B
C
D

fråga 3

Vad äter hon till lunch?

A  
B  
C  
D  

fråga 4

Vad köper hon på lunchen?

A  
B  
C  
D  

fråga 5

När slutar Anita jobba?

A  
B  
C  
D  

fråga 6

Vad gör hon efter jobbet?

A  
B  
C  
D  

fråga 7

Vem träffar Anita på kvällen?

A  
B  
C  
D  

fråga 8

Vem är Anitas bror?

A  
B  
C  
D  


Se svaren