Hörförståelse
Lyssna och svara på frågorna. Tiden är 30 minuter.
 


fråga 1

Var bor han?

A Alby
B Fittja
C Hallunda
D Tumba

fråga 2

Han studerar i ____.

A Flemingsberg
B Huddinge
C Stockholm
D Södertälje

fråga 3

När åker han hemifrån?

A
B
C
D

fråga 4

Vad dricker eller äter han på rasten?

A
B
C
D

fråga 5

Vad gör han före lunch?

A  
B  
C  
D  

fråga 6

Vad gör han efter lunch?

A  
B  
C  
D  

fråga 7

Vad handlar han på eftermiddagen?

A  
B  
C  
D  

fråga 8

Vad gör han på kvällen?

A  
B  
C  
D  

Se svaren