Hörförståelse

 

  1. Lyssna och svara på exempelfrågan.
  2. Klicka på "Rätta"
  3. Fortsätt sedan till testet.

Exempel

Personen är _____. 

A 6 år
B 16 år
C 26 år
D 36 år

Se svaren