Ordföljd: Alltid, aldrig, ofta och sällan    Hjälp!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Ordföljd

Tillbaka

 

I svenska så kommer verbet på andra plats.

     
 

   Exempel:

 

   Hon jobbar.

   Han studerar.

 

 

 

 

Alltid, aldrig, ofta och sällan kommer efter verbet i svenska.

 

 
 

   

Hur är det i ditt språk?