Ordföljd: INTE – på rätt plats!   Hjälp!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Ordföljd

Tillbaka

I svenska så kommer verbet på andra plats.

     
 

   Exempel:

 

   Hon jobbar.

   Han studerar.

 

 

 

 

INTE kommer efter verbet i svenska.

 

 
 

   

Hur är det i ditt språk?