Vad är klockan?

Dra rutan med meningen till rätt klocka!