Vad handlar familjen Svensson?

       RÄTT = 1 / FEL = 0